Honky Tonkin' B/W Temple Shuffle

Honky Tonkin' B/W Temple Shuffle by The La De Das

The La De Das released the Single Honky Tonkin' B/W Temple Shuffle in August 1974. It was released through the EMI label as catalogue number: EMI-10579

Released As: La De Da's