Skeleton CrewSkeleton Crew has 2 known members

Name Instruments Period
Kim Richardson Kim Richardson Vocals
Jon Rolfe Jon Rolfe Bass, Vocals

1 Known Gig for Skeleton Crew

Date Venue City
Wednesday 21st May 1986 Cambridge Tavern Fairfield, NSW